Tuyển chọn các bài toán hình học hay ở cấp Tiểu học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
5 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Tuyển chọn các bài toán hình học hay ở cấp Tiểu học
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0