Học thử

Tài liệu dành cho phụ huynh hướng dẫn con học

Nhà giáo  Lê Hòa Hải

Lượt học:
31 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 10 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Tài liệu dành cho phụ huynh hướng dẫn con học - Học sinh tự học
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 10 đánh giá

Chi tiết

5
7
4
1
3
1
2
0
1
1

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô