22754---0bool(false) BigSchool.vn | Bài giảng Bồi dưỡng học sinh lớp 5 dự thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc - Chuyên đề "Chuyển động đều"
bool(false)
Học thử

Bài giảng Bồi dưỡng học sinh lớp 5 dự thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc - Chuyên đề "Chuyển động đều"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
50 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 6 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng Bồi dưỡng học sinh lớp 5 dự thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc - Chuyên đề "Chuyển động đều"
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.3
-  từ 6 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
0
3
0
2
2
1
1