Học thử

Bài giảng Bồi dưỡng học sinh lớp 5 dự thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc - Chuyên đề "Chuyển động đều"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
122 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 21 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng Bồi dưỡng học sinh lớp 5 dự thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc - Chuyên đề "Chuyển động đều"
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 21 đánh giá

Chi tiết

5
15
4
1
3
1
2
2
1
2