HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 35 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2009-2010) (B3)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
2 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 35 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2009-2010) (B3)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 35 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2009-2010) (B3)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0