Sử dụng tính chẵn, lẻ để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Chúng ta đều biết các số 2, 4, 6, 8,… chia hết cho 2 được gọi là các “số chẵn”, còn các số 1, 3, 5, 7,… không chia hết cho 2 được gọi là các “số lẻ”. Số chẵn, số lẻ có các tính chất như: - Tổng (hiệu) của một số chẵn và một số lẻ là một số lẻ. - Tổng (hiệu) của hai số chẵn hoặc hai số lẻ là một số chẵn. - Tích các số lẻ là một số lẻ. - Tích các số, trong đó có ít nhất một số chẵn là một số chẵn. Sử dụng tính chất của các số chẵn, số lẻ có thể có các cách giải đẹp cho nhiều bài toán.
Nội dung bài giảng
  1. Sử dụng tính chẵn, lẻ để giải toán
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0