Học thử

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA HÌNH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
63 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 9 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA HÌNH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC
Nội dung bài giảng
  1. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA HÌNH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.8
-  từ 9 đánh giá

Chi tiết

5
7
4
2
3
0
2
0
1
0