Học thử

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
29 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.7
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
1
3
0
2
0
1
0