Học thử

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
16 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 4 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.8
-  từ 4 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
1
3
0
2
0
1
0