Tiếng Anh lớp 3

Nhà giáo Tiếng Anh 123

Lớp công khai
Lớp 3

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 5

1. Bài 1 - Hello - Từ vựng 2 1 Lượt học
2. Bài 1 - Hello - Ngữ pháp 1 0 Lượt học
3. Bài 1 - Hello - Ngữ pháp 2 0 Lượt học
4. Bài 1 - Hello - Phát âm chữ ''b'' 0 Lượt học
5. Bài 1 - Hello - Phát âm chữ ''h'' 21 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Hiện chưa có hoạt động nào

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 3 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 24