Tiếng Anh lớp 3

Nhà giáo Tiếng Anh 123

Lớp công khai
Lớp 3

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 10

1. Bài 1 - Hello - Từ vựng 2 1 Lượt học
2. Bài 1 - Hello - Ngữ pháp 1 0 Lượt học
3. Bài 1 - Hello - Ngữ pháp 2 0 Lượt học
4. Bài 1 - Hello - Phát âm chữ ''b'' 40 Lượt học
5. Bài 1 - Hello - Phát âm chữ ''h'' 21 Lượt học
6. Bài 2 - What's your name? - Từ vựng 116 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 3 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 35