Lớp 5

Nhà giáo Đào Thị Lộc

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 3

1. BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC 2 Lượt học
2. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN-CÔNG THỨC- BÀI TẬP+ ĐÁP ÁN 5 Lượt học
3. HỌC TIẾNG ANH QUA THÀNH NGỮ 2 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 53