TIẾNG ANH LỚP 4

Nhà giáo Đào Thị Lộc

Lớp công khai
Lớp 4

Thông báo của lớp

 • 20:51 - 01/01/2017
  Trong bài giảng của cô, có gì không hiểu các em có thể nhắn tin hỏi cô. Và các em cần bài tập về dạng gì các em cứ cho cô biết, cô sẽ đáp ứng
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 1

1. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN+ BÀI TẬP ÁP DỤNG(CÓ ĐÁP ÁN) 3 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 4 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 51