Sáng tạo toán học

Nhà giáo Phan Duy Nghĩa

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

 • 17:38 - 24/09/2016
  “Ví như dòng sông nào cũng bắt nguồn từ những con suối nhỏ, mỗi bài toán dù khó đến đâu cũng có nguồn gốc từ những bài toán đơn giản, có khi rất quen thuộc đối với chúng ta”.
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 44

1. Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán 69 Lượt học
2. Luyện tập chung (trang 145) 6 Lượt học
3. Diện tích hình tròn 66 Lượt học
4. Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán 32 Lượt học
5. Cấu tạo số tự nhiên 104 Lượt học
6. Cắt ghép hình để giải toán 0 Lượt học

Đề thi của lớp 1

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 63