Kiến thức cơ bản

Nhà giáo Phan Duy Nghĩa

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 29

1. Luyện tập chung (trang 145) 6 Lượt học
2. Diện tích hình tròn 66 Lượt học
3. Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán 32 Lượt học
4. Cấu tạo số tự nhiên 104 Lượt học
5. Cắt ghép hình để giải toán 0 Lượt học
6. Vẽ thêm yếu tố phụ để giải toán Hình học 13 Lượt học

Đề thi của lớp 1

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 14