Hình học

Nhà giáo Phan Duy Nghĩa

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 13

1. Diện tích hình tròn 66 Lượt học
2. Cắt ghép hình để giải toán 0 Lượt học
3. Một con đường sáng tạo các bài toán 1 Lượt học
4. Kiểm tra 3 Lượt học
5. Vẽ thêm yếu tố phụ để giải toán Hình học 13 Lượt học
6. "Bẫy" và cách phá "Bẫy" trong giải toán 1 Lượt học

Đề thi của lớp 1

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 9