Toán nâng cao

Nhà giáo Phan Duy Nghĩa

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

 • 10:41 - 24/09/2016
  "Ví như mọi dòng sông đều bắt nguồn từ những con suối nhỏ. Mọi bài toán dù khó đến đâu cũng có xuất xứ từ những bài toán quen thuộc"
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 5

1. Cấu tạo số tự nhiên 81 Lượt học
2. Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán 30 Lượt học
3. Diện tích hình tròn 38 Lượt học
4. Luyện tập chung (trang 145) 5 Lượt học
5. Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán 49 Lượt học

Đề thi của lớp

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 28