LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 5

1. LUYỆN THI IOE VÒNG 1 4 Lượt học
2. ÔN THI IOE PHẦN ĐIỀN TỪ 4 Lượt học
3. SẮP XẾP LẠI CÂU (LUYỆN THI IOE) (P1) 4 Lượt học
4. ÔN THI IOE DẠNG ĐỀ TỔNG HỢP (P1) 4 Lượt học
5. BÀI TẬP TÌM TỪ KHÁC LOẠI VÀ PHÁT ÂM ÔN THI IOE 3 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Hiện chưa có hoạt động nào

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 96