LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 9

1. LUYỆN THI IOE VÒNG 1 4 Lượt học
2. ÔN THI IOE PHẦN ĐIỀN TỪ 4 Lượt học
3. SẮP XẾP LẠI CÂU (LUYỆN THI IOE) (P1) 4 Lượt học
4. ÔN THI IOE DẠNG ĐỀ TỔNG HỢP (P1) 4 Lượt học
5. BÀI TẬP TÌM TỪ KHÁC LOẠI VÀ PHÁT ÂM ÔN THI IOE 3 Lượt học
6. ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 (PHẦN 1) 2 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 112