Rèn kĩ năng cảm thụ văn học

Nhà giáo Trần Bằng Cư

Lớp công khai
Lớp 5

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 3

1. Tìm hiểu chung về cảm thụ văn học 36 Lượt học
2. Luyện cảm thụ: phát hiện cái hay, cái đẹp của cách dùng từ, đặt câu 1 Lượt học
3. So sánh, nhân hóa và cảm thụ về tác dụng 1 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 5 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 14