Tổng ôn kiến thức môn Hóa học chuẩn bị cho kì thi THPT QG 2017

Nhà giáo Hương Giang

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

  • 08:48 - 08/06/2016
    Mục tiêu của lớp học - Ôn tập toàn bộ kiến thức môn hóa học theo chương, chuyên đề bám sát ma trận đề thi của bộ - Luyện đề thi - Hưỡng dẫn một số kĩ năng khi làm bài thi
    Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 2

1. Điều chế kim loại 12 Lượt học
2. Tính chất vật lý và hóa học của kim loại 16 Lượt học

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

Lớp công khai

Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

Học sinh đang theo học 28