Chắt lọc kiến thức phần Tự nhiên ôn thi Đại học

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

 • 16:48 - 07/06/2016
  Dưới đây là toàn bộ các kiến thức ôn thi THPT Quốc gia phần Tự nhiên. Phần này trên đề thi thường chiếm 2 - 3 điểm. Nếu nắm bắt được các quy luật, các em sẽ dễ dàng phân tích đúng được về các kiến thức này.
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 0

Hiện chưa có bài giảng nào

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 4