Chắt lọc kiến thức phần Tự nhiên ôn thi Đại học

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

  • 16:48 - 07/06/2016
    Dưới đây là toàn bộ các kiến thức ôn thi THPT Quốc gia phần Tự nhiên. Phần này trên đề thi thường chiếm 2 - 3 điểm. Nếu nắm bắt được các quy luật, các em sẽ dễ dàng phân tích đúng được về các kiến thức này.
    Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 5

1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta 67 Lượt học
2. Đất nước nhiều đồi núi 22 Lượt học
3. Thiên nhiên nước ta chịu nhiều ảnh hưởng của biển 16 Lượt học
4. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa 11 Lượt học
5. Thiên nhiên phân hoá đa dạng 6 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

Lớp công khai

Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

Học sinh đang theo học 4