Nắn lại kiến thức các Vùng kinh tế ở nước ta

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

  • 16:51 - 07/06/2016
    Phân tích về một vùng kinh tế nghĩa là chúng ta đã phải tổng hợp kiến thức của toàn bộ phần Tự nhiên, Dân cư và Kinh tế. Do vậy để hiểu được phần này ngoài việc các em đã có kiến thức cơ bản thì cũng cần phải có kiến thức thực...
    Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 2

6. Các vấn đề của vùng Đông Nam Bộ 9 Lượt học
7. Sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 28 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

Lớp công khai

Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

Học sinh đang theo học 5