Nắn lại kiến thức các Vùng kinh tế ở nước ta

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

  • 16:51 - 07/06/2016
    Phân tích về một vùng kinh tế nghĩa là chúng ta đã phải tổng hợp kiến thức của toàn bộ phần Tự nhiên, Dân cư và Kinh tế. Do vậy để hiểu được phần này ngoài việc các em đã có kiến thức cơ bản thì cũng cần phải có kiến thức thực...
    Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 5

1. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 22 Lượt học
2. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 15 Lượt học
3. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ 6 Lượt học
4. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 6 Lượt học
5. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN 41 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

Lớp công khai

Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

Học sinh đang theo học 5