Nắn lại kiến thức các Vùng kinh tế ở nước ta

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

 • 16:51 - 07/06/2016
  Phân tích về một vùng kinh tế nghĩa là chúng ta đã phải tổng hợp kiến thức của toàn bộ phần Tự nhiên, Dân cư và Kinh tế. Do vậy để hiểu được phần này ngoài việc các em đã có kiến thức cơ bản thì cũng cần phải có kiến thức thực...
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 7

1. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 25 Lượt học
2. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 20 Lượt học
3. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ 7 Lượt học
4. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 7 Lượt học
5. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN 44 Lượt học
6. Các vấn đề của vùng Đông Nam Bộ 13 Lượt học

Đề thi của lớp

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 5