Hóa học lớp 8

Nhà giáo Shudi

Lớp công khai
Lớp 8

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 4

1. Chất 25 Lượt học
2. Nguyên tử 5 Lượt học
3. Nguyên tố hóa học 12 Lượt học
4. Đơn chất - Hợp chất - Phân tử 18 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 8 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 7