TOÁN 12 CƠ BẢN

Nhà giáo Phạm Văn Phong

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 2

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 4 Lượt học
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

  • kothichha Đã tham gia lớp học
    4 năm trước

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 1