TOÁN 12 CƠ BẢN

Nhà giáo Phạm Văn Phong

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 2

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 4 Lượt học
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

  • kothichha Đã tham gia lớp học
    12 tháng trước

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 1