Lớp 7 (Chương trình mới)

Nhà giáo Huy Hoàng

Lớp công khai
Lớp 7

Thông báo của lớp

Chưa có thông báo nào

Danh sách bài giảng 5

1. Grammar - Unit 4 - Music and Arts 19 Lượt học
2. Grammar - Unit 3 - Community Service 9 Lượt học
3. Vocabulary - Unit 3: COMMUNITY SERVICE 13 Lượt học
4. Grammar - Unit 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK 0 Lượt học
5. Grammar - Unit 2 - HEALTH 29 Lượt học

Đề thi của lớp 0

Hiện chưa có đề thi nào

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

    Lớp công khai

    Tất cả học sinh Lớp 7 đều được vào lớp

    Học sinh đang theo học 9