Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2017

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

 • 16:35 - 03/10/2016
  Thầy vừa tạo 1 đề thi theo cấu trúc mới của Bộ. Các em vào làm thử nhé
  Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 19

1. Thiên nhiên phân hoá đa dạng 7 Lượt học
2. Dân cư và lao động nước ta 3 Lượt học
3. Sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 2 Lượt học
4. Chuyên đề đô thị Việt Nam 2 Lượt học
5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta 0 Lượt học
6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 2 Lượt học

Đề thi của lớp

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

  Lớp công khai

  Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

  Học sinh đang theo học 16