Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia 2017

Nhà giáo Trần Hưng

Lớp công khai
Lớp 12

Thông báo của lớp

  • 16:35 - 03/10/2016
    Thầy vừa tạo 1 đề thi theo cấu trúc mới của Bộ. Các em vào làm thử nhé
    Các thông báo khác

Danh sách bài giảng 5

6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta 0 Lượt học
7. Chuyên đề đô thị Việt Nam 1 Lượt học
8. Sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 0 Lượt học
9. Dân cư và lao động nước ta 2 Lượt học
10. Thiên nhiên phân hoá đa dạng 6 Lượt học

Đề thi của lớp

Hoạt động mới của học sinh

Danh sách thông báo

Lớp công khai

Tất cả học sinh Lớp 12 đều được vào lớp

Học sinh đang theo học 14