Pronunciation: /f/ - /v/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lượt học:
3 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Pronunciation: /f/ - /v/
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô